Medlemskap

Bli medlem i en växande förening!

Medlemsavgiften  är 100 kr per hushåll och år. Betala till bankgiro 5550-8873, glöm ej att ange namn och adress. Du kan också kontakta kassören för medlemskap.