Om Rydaholms Trädgårdsförening

Rydaholms Trädgårdsförening har under 2008 firat sitt 25-årsjubileum men egentligen var det 75 år sedan föreningen bildades. Det var nämligen 1933 den startade men den var vilande under 35 år mellan 1948 och 1983.

 

När föreningen vaknade till liv igen blev det med Anna-Greta Levin som ordförande. Hon efterträddes av Gunilla Englesson, som i sin tur avlöstes av Birgit Holmström.

Inför jubileet hade en historik tagits fram och av den framgår att föreningen startade 1933 med 32 medlemmar, som betalade en medlemsavgift på en krona. Trädgårdarna på den tiden bestod i huvudsak av fruktträd och grönsaksodling till det egna hushållet.

Särskild besprutningsman var ett av uppdragen

År 1936 hade föreningen utvecklats så långt att man antog en särskild besprutningsman, Verner Heurlin, och utbildade Tage Carlsson (Eidenskog) till trädskötare. Till Tages uppgifter hörde att klippa träden och till Verners att spruta dem så inte äppelvecklaren fick fäste och dess larver senare angrep äppelskörden.

I övrigt var det utflykter och föredrag som fyllde programmet.

Föreningen påverkades av andra världskriget

När andra världskriget var i full gång 1940 besökte trädgårdskonsulenten Gunnar Bergfeldt, som var pomolog och specialist på fruktträd, föreningen och föreläste om "hemträdgården i kristid". 1948 beslöt man att föreningen skulle vara vilande eftersom det var svårt att skaffa trädskötare och besprutningsman.

Det gick sedan till 1983 innan Rydaholms Trädgårdsförening väcktes till liv igen. Då hade föreningen 36 medlemmar men har nu vuxit till 85 stycken i en verksamhet, som allt mer har inriktats mot odling av prydnadsväxter. En av de mera omfattande uppgifterna under de senaste åren har varit att sköta Rikas Hörna, ett grönområde vid infarten till Rydaholm, där man odlar olika växter, dels för prydnad och dels för att väcka intresse för naturen. Platsen fick föreningen ta hand om 1997 när bostadshuset var rivet och tomten gjord i ordning som en lummig liten oas. Bland annat sparades de träd och buskar som fanns liksom ett mindre stenparti. Huset hade ägts av Fredrika Nygren, vanligen kallad Rika. På så sätt fick hon ge namn åt platsen Rikas Hörna

Smålandsgärdsgård inhägnar mot gatan

Medlemmarna satte upp en smålandsgärdsgård utmed gatan och stensatte en gång in till ett centrum, som också består av en stensättning med planteringsrutor. Varje vår har planteringarna kompletterats med nya växter som medlemmarna turas om att sköta. Nytt för 2008 är en klätterställning för klängväxter, placerad över nämnda centrum. Odlingsperioden pågår från mars till oktober och då ordnar man trädgårdstramper, växtbytardagar och resor med inriktning på trädgårdsutbyte. Man har också inlett ett samarbete med Rydaholms Hembygdsförening, som man hjälper med en örtagård i hembygdsparken. En sommarresa är ett årligt återkommande arrangemang med besök hos trädgårdsodlare på andra orter för att få nya idéer. Under vintern är det mest kurser och föredrag vid föreningens möten.