Program 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

piskopiano5[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Textruta: Nu har det gått lite mer än ett år sedan vi besökte 
Annica Thorén i hennes 
nyanlagda trädgård med 
temat 
”Småland möter Grekland”. 
Vi träffas den 15 augusti 
kl 18.00 hos 
Annica för ett återbesök.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc-0217[1]
1195445581527209270artmaster_santas_cap

Medlemsavgift 100 kr7hushåll betalas på

bankgiro 5550-8873, eller på årsmötet.

Vänligen betala senast 30 april.

Vid nyanmälningar och frågor kontakta

Birgit Holmström 070 838 43 88

Maria Sibner 0472 209 49

 

Meddelanden om förändringar i programmet och

annan information om aktiviteter och evenemang sätts upp på anslagstavlan vid Rikas hörna och ICA, på Facebook samt hemsidan.

 

www.rydaholmstradgadsforening.se